Heading hidden

Entre els immensos camps eclesials de l'apostolat hi ha el de la cultura universitària, on la presència i l'acció apostòlica de l'Església, en un ambient de tanta influència de la vida social i cultural, han de ser prioritàries. És també una línia pastoral del nostre Institut, convidant a sostenir les institucions universitàries per la seva particular importància en la formació de persones i en l'elaboració i difusió de la cultura.
El Centre d'Ensenyament Superior en Humanitats i Ciències de l'Educació Don Bosco, centre adscrit a la Universitat Complutense de Madrid, té com a missió la formació d'educadors cristians, identificats amb el nostre model salesià. Això suposa treballar amb una concepció de la persona que s'inspira en els valors de l'Evangeli i en el Sistema Preventiu. El seu estil educatiu es basa en la relació propera amb l'estudiant que s'expressa en el seu interès per la seva realitat, l'ambient de família i la proposta cristiana que s'ofereix en llibertat i respecte.

CES Don Bosco

CES Don Bosco

Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ María Auxiliadora, 9. 28040 Madrid
91 450 04 72
http://www.cesdonbosco.com