Heading hidden

La formació professional i l’escola salesiana neixen a Valdocco per respondre a les necessitats concretes de la joventut i s’inclouen en un projecte global d’educació i d’evangelització dels joves, sobretot dels més vulnerables. Aviat destaquen els tallers i les escoles nocturnes, origen de les nostres escoles actuals i centres de formació professional. Don Bosco també va donar vida als tallers d’arts i oficis, ajudant al mateix temps als joves en la recerca de feina. Maria Mazzarello inicia el taller de costura i altres activitats formatives per a la promoció de les noies.

Avui l’Escola Salesiana FMA a Espanya, mitjançant el desenvolupament de la seva acció educativa i la seva aportació específica a la societat, com a espai de diàleg crític fe-cultura, actualitza aquesta experiència educativa dels nostres fundadors. Convençuts del seu valor i originalitat, oferim la nostra proposta educativo-pastoral a través d’una realitat rica de 42 centres educatius per tota la geografia espanyola.

Els nostres centres