Heading hidden

Don Bosco assumeix com a pròpia l'experiència de la institució dels oratoris de la seva època, remodelant-la segons la seva genialitat i estil propi per donar resposta a les necessitats dels joves del moment.
D'altra banda, Maria Mazzarello, sense conèixer encara a Don Bosco, va viure a Mornese una experiència pròpia. Atenta a les necessitats de les noies va crear per a elles, amb l'ajuda d'altres joves, un espai acollidor capaç d'educar en la fe i en la vida social.
L'Oratori-Centre Juvenil, per tant, està en l'origen de tota l'obra salesiana. Es tracta d'un espai obert a una gran diversitat de nens, adolescents i joves, sobretot, als més necessitats. Un lloc acollidor, alegre, obert a les diferents expressions juvenils, que es caracteritza per una oferta formativa rica en valors humans i cristians.
Es manifesta com una proposta d'educació no formal qualificada en un ventall d'activitats adaptades a les diverses franges d'edat.