Heading hidden

La situació d'exclusió dels joves de la Itàlia del segle XIX va interpel·lar el cor de Don Bosco i de Mare Mazzarello, els quals a partir de trobar-se amb ells, van descobrir la crida d'un Déu misericordiós que no quedava impassible davant del patiment. Des de llavors i fins ara, "amb el seu mateix amor preferent" ens dediquem als nens, adolescents, joves, adults i famílies que viuen en risc d'exclusió social.
Entesa aquesta més enllà del significat econòmic, doncs inclou la limitació en l'accés a l'educació, la cultura, l’habitatge, el treball, la falta de reconeixement de la dignitat humana, i la desigualtat en l'exercici de la veritable ciutadania.
A més de buscar donar resposta a aquesta exclusió de manera transversal en tots els ambients, les Salesianes hem anat desenvolupant, a través de les Plataformes Socials, una gran varietat de projectes i serveis d'atenció específica.
Així renovem el compromís de prendre opcions creatives que donin resposta a qui viu amb major risc.