Heading hidden

Els organismes de coordinació i organització amb els quals comptem a la MJS Espanya són:

  • Equips locals i inspectorials: segons l'organització de cada inspectoria.
  • Assemblea general: la seva missió és l'animació i coordinació general de la MJS. Està formada per tres joves de cada inspectoria, el delegat o coordinadora de Pastoral de cada inspectoria i el Delegat Nacional de Pastoral Juvenil.

És responsabilitat de l'Assemblea reflexionar periòdicament sobre la MJS i l'EJS, impulsar línies de treball comunes, aportar a la Pastoral Juvenil línies d'acció, afavorir la comunicació entre les inspectories, abordar temes de formació i reflexionar-los i ser un "observatori" de la realitat juvenil.

Consell Permanent: està format per un jove representant de la MJS de cada inspectoria, el Delegat Nacional de Pastoral Juvenil i la Coordinadora de Pastoral Juvenil de la CIEP. Són tasques d'aquest consell donar continuïtat i operativitat a les decisions de l'Assemblea general; assegurar la presència i el compromís de la MJS en organismes civils i eclesials o de la Família Salesiana, sobretot en aquells que treballen a favor dels joves; analitzar i comunicar la realitat inspectorial de la MJS; canalitzar la informació entre les diverses inspectories; preparar amb la Delegació-Coordinadora de Pastoral de Juvenil totes les trobades i iniciatives de la MJS Espanya; i preparar i avaluar l'Assemblea general.

A nivell europeu participem a la Secretaria Permanent amb un membre, representant la zona sud d'Europa, i a l'Assemblea amb cinc membres. Algunes de les competències de la MJS Europa són ajudar i sostenir a aquelles inspectories i nacions en les quals la MJS està començant, facilitar l'intercanvi d'experiències entre països i inspectories, preparar l'Assemblea general i coordinar la preparació del Confronto europeu.