Heading hidden

//salesianas.org/wp-content/uploads/2018/04/CARTADEIDENTIDADDELMJS.jpg

La Moguda Juvenil Salesiana és la comunió de diversos grups, que coincideixen i s'uneixen en una mateixa proposta educativa i evangelitzadora, inspirada en l'esperit i estil de Don Bosco i Mare Mazzarello.

La MJS es considera un moviment educatiu – pastoral de referència[1]

La MJS és Juvenil, Educativa i Mundial.

La MJS fomenta i promou la comunicació per compartir experiències en tots els àmbits -local, inspectorial, nacional, continental i mundial- respecte a totes les facetes del nostre moviment.

Els grups, moviments i associacions de la MJS fan referència explícita en les seves línies bàsiques, estatuts, projectes educatius, etc., no només als valors de l'Espiritualitat Juvenil Salesiana, sinó també a la pròpia Moguda i mostren interès per compartir aquests valors amb altres grups. Els trets d'aquesta espiritualitat es desenvolupen de manera gradual i progressiva en el procés educatiu concret.

L'horitzó de la MJS és el món juvenil, en tota la seva amplitud i en totes les seves manifestacions: tots els joves que s'apropen i participen, en més o menys mesura i amb més o menys implicació i profunditat en el seu procés educatiu-evangelitzador.

La MJS està oberta a les necessitats i vivències de tots els joves, que incideixen en la pròpia realitat de la Moguda.

El “cor” de la MJS són els animadors i educadors, que li donen vida i la promouen a cada obra local. Ells són els responsables de transmetre l'Espiritualitat i han de ser, per això, objecte d'especial atenció i cura per part dels acompanyants, els quals els ajuden a descobrir i complir la seva opció vocacional.

[1] “Parlem de MJS com a moviment de referència, en contraposició a moviment de pertinença, els membres del qual estan vinculats a la realitat associativa del seu entorn, mitjançant una presència assídua i altres elements que identifiquen la seva pertinença al grup. Els grups que composen la MJS poden ser de pertinença, però la MJS en si és un moviment de referència, ja que els diversos grups que la formen se senten units per uns valors (l'Espiritualitat Juvenil Salesiana) i per unes idees-força (el projecte i l'estil educatiu salesià). Un moviment que s'entén d'aquesta manera no anul·la els grups que el formen, sinó que els reforça i potencia."