Heading hidden

Don Bosco i Maria Mazzarello, amb el seu Sistema Preventiu, realitzen una aportació original a l'acció educativa entre els joves a través d'un mètode educatiu "que es basa plenament en la raó, en la religió i en l'amor”. L'actualització del Sistema Preventiu destaca quatre prospectives: cultural (raó), evangelitzadora (religió), social (estimar) i comunicativa (amor) com a base del mètode educatiu.

Posar en pràctica aquest sistema educatiu suposa, per tant:

  • Desenvolupar positivament les forces interiors de la persona.
  • Crear un ambient positiu que estimuli, sostingui i desenvolupi el gust pel que està bé.
  • Ser presents en la vida dels infants i joves.
  • Projectar respostes noves i creatives als reptes que plantegen els canvis socials dels joves i de l'entorn de les diferents plataformes educatives.
  • Projectar nous horitzons d'acció com a resposta a les exigències d'un centre educatiu obert als projectes i necessitats de la zona.

 

 

L'experiència educativa del Sistema Preventiu, en cada plataforma educativa, és la clau per aconseguir fer dels nostres destinataris "honrats ciutadans i bons cristians".

L'acció educativa salesiana es caracteritza per:

El criteri preventiu pel qual fem propostes d'experiències positives de bé; col·laborem amb els nens, nenes, adolescents i joves en el desenvolupament d'aquelles actituds que els permetin superar riscos i situacions de perill; els ajudem a captar el sentit de la seva joventut i a viure en plenitud les seves aspiracions, dinamismes i impulsos.

L'ambient educatiu que es caracteritza pel protagonisme dels joves, l'esperit de família, la racionalitat i flexibilitat, el treball diari, l'esforç concret, les invitacions a la creativitat, el clima d'alegria i de festa.

La relació educativa personal que reconeix la individualitat i la història personal de cada jove i que es tradueix en familiaritat amb els educadors, educadores i educands; capacitat d'acollida i de diàleg; confiança i simpatia cap al món dels nens/es i joves.

La "presència-assistència" animadora dels educadors que animen les seves iniciatives, ofereixen elements de maduració personal, prevenen experiències negatives i conductes inadequades, i obren constantment a una visió creient de la vida.

L'oferta respectuosa d'una experiència de fe que es caracteritza per la trobada amb Déu en la vida ordinària, la celebració de la fe i dels sagraments, la devoció a Maria Auxiliadora, el sentit d'Església, la projecció solidària i missionera de la pròpia fe.

Les propostes de compromís cristià en el compliment del deure, en la solidaritat i en la vida ciutadana.

D'aquesta manera, en continuïtat amb l'experiència pedagògica de Don Bosco i Maria Mazzarello, les diferents plataformes educatives salesianes es converteixen en "família" quan l'afecte és correspost i tots, educadors/es, pares, mares, nois/es, se senten responsables del bé comú.