Heading hidden

HogaresDonBosco

Els Salesians Cooperadors van donar vida al "Moviment de Llars Don Bosco" el 1965 com a conseqüència d'una campanya realitzada en favor de la família.

Els primers destinataris de HDB van ser els matrimonis que pertanyien a l'Associació de SS.CC. Es tractava d'afavorir la seva formació matrimonial dins de l'Associació. Més tard, aquesta positiva experiència va ser compartida per altres matrimonis cristians que no pertanyien a l'Associació de Cooperadors.

Avui, el moviment acull tots els matrimonis que, tot acceptant lliurement el seu esperit  i respectant les seves normes i orientacions, volen fer un camí seriós de creixement humà i cristià.

Un dels camps de missió dels Salesians Cooperadors són les HDB, a les quals comuniquen el seu esperit promovent alhora la seva difusió. Són també els seus animadors i responsables en l'Església.

Les HDB són un moviment eclesial de matrimoni i apostolat familiar. Se situen en el marc del Moviment Salesià des del carisma de Don Bosco, en comunió amb els altres grups de la Família Salesiana i amb especial vinculació amb l'Associació de Salesians Cooperadors.

Adopten el nom de "Llars" per la seva especial referència a la família, i tenen com a titular a Sant Joan Bosco per expressar el seguiment de Crist, ja que està inspirat en l'esperit evangèlic del Sant.

Tenen cura de la formació humana, cristiana i salesiana dels seus membres perquè es realitzin en plenitud com a persones, esposos i educadors dels seus fills.

Afavoreixen cadascuna de les famílies perquè arribin a ser autèntiques esglésies domèstiques on s'ofereixi a tots els seus membres la possibilitat de créixer contínuament en l'amor a Déu i al proïsme.

Propicien un compromís seriós dels seus membres, en la construcció de la comunitat eclesial i humana.

Impulsen una pastoral familiar que desenvolupi programes de servei i ajuda a la família en general, en col·laboració amb l'Església local dins de la Família Salesiana.