Heading hidden

SALESIANOS

El 8 de desembre de 1859, a Torí Valdocco, va néixer la congregació salesiana amb el nom de "Pia Societat de Sant Francesc de Sales". Va començar amb 17 membres, a més del fundador, Sant Joan Bosco, que tenia llavors 44 anys.

El 23 de juliol de 1864 arriba de la Santa Seu el "decret d'elogi de la Societat". Més tard, l'1 de març de 1869, la seva aprovació. Finalment, el 3 d'abril de 1874 l'aprovació de les Constitucions per part de la Santa Seu.

L'article 2 de les Constitucions afirma: "Nosaltres, Salesians de Don Bosco, formem una comunitat de batejats que, dòcils a l'acció de l'Esperit, entenen realitzar una específica forma de vida religiosa segons el projecte apostòlic del fundador: ser a l'Església signes i portadors de l'amor de Déu als joves, especialment als més pobres".

Fidels a l'obstinació que Don Bosco ha transmès, els Salesians són evangelitzadors dels joves, especialment els més pobres; tenen una cura particular per les vocacions apostòliques, són educadors de la fe en els ambients populars, en particular amb la comunicació social, i anuncien l'evangeli als pobles que encara no el coneixen.