Heading hidden

VoluntariasDonBosco

Les VDB són laiques consagrades. En resposta a l'amor de Déu, li ofereixen la seva pròpia vida com a donació total per a una major disponibilitat als germans. Les VDB viuen soles o en família.

Estan unides entre elles per la consciència de compartir la mateixa missió en el món i el sentit de pertinença a l'Institut, a l'Església i al món.

Les VDB viuen l'esperit salesià de Don Bosco en l'originalitat de la seva consagració secular que ofereixen a l'Església i al món.

Viuen l'Esperit Salesià de Don Bosco en l'estil secular propi: Vida de relació, solidaritat, esperança, madur optimisme, Maria com a referència de vida i pregària...

Les VDB, segons les pròpies capacitats i possibilitats, estan presents en el món activament i responsable, en el món de la cultura i de les eines de comunicació social.

El naixement oficial de l'INSTITUT SECULAR DE LES VOLUNTÀRIES DE DON BOSCO fundat per Felip Rinaldi, 3r successor de Don Bosco fou el 20 de maig 1917. A Torí tres joves inicien una "silenciosa revolució". Són Verzotti Maria, Riccardi Francisca i Luisa Carpanera que es comprometen, guiades per Don Rinaldi, a viure com "Filles de Maria Auxiliadora al món", realitzant així el seu "desig vital" de consagració a Déu. Seran nomenades Zeladores de Maria Auxiliadora (ZMA).