Heading hidden

L'Institut FMA és una gran xarxa educativa, comunicativa i evangelitzadora des de les realitats locals a les inspectorials, interinspectorials i mundials, en sinodalitat amb ens i organismes salesians, civils i eclesials fent visible la missió carismàtica salesiana.
11.791 FMA, 74 inspectories i 5 visitaduries, 11 conferències interinspectorials, 96 nacions als 5 continents.

https://salesianas.org/wp-content/uploads/2020/02/el-instituto-fma-en-el-mundo-scaled-2560x1915.jpg

 

A l'ÀFRICA som 564 FMA a 103 comunitats, presents a 25 nacions amb 7 inspectories i 2 visitaduries.

A AMÈRICA som 3.526 FMA a 477 comunitats, presents a 23 naciones amb 31 Inspectories.

A l'ÀSIA som 2.615 FMA a 356 comunitats, presents a 22 nacions amb 16 inspectories i 1 visitaduria.

A EUROPA som 5.030 a 414 comunitats, presents a 22 nacions amb 19 inspectories i 2 visitaduries.

A OCEANIA som 43 FMA a 9 comunitats presents a 3 nacions Austràlia, Samoa i les Illes Salomó amb 1 inspectoria; a Papua Nova Guinea les FMA són 13 a 3 comunidades que pertanyen a la inspectoria filipina.

El nostre carisma és l'educació dels joves, i des d'aquí, desenvolupem diverses activitats:

Cases de formació

Cases d'espiritualitat

Cases de repòs per a FMA

Escoles d'educació infantil, primària i secundària

Institucions d'Estudis Superiors i Universitaris

Escoles/Centres d'alfabetització

Escoles/Cursos professionals/ Tècnica

Direcció, coordinació i docència a escoles que no són de les FMA

Activitats extraescolars

Internats per a estudiants i treballadores

Seu CIOFS/FP/ COSPES

Centres d'orientació escolar i professional

Obres per a l'orientació vocacional

Grups de turisme juvenil i per a viatges d'estudi

 

Animació litúrgica i activitats parroquials

Oratoris i centres juvenils

Pastoral d'adults

Grups de la Família Salesiana

Grups de catequesi

Colònies i activitats diverses d'estiu, cases per a vacances

Activitats de promoció per a la dona, per als migrants i per als grups ètnics

Cases família per a nens/es, adolescents i dones joves en situació de risc

Clínica/Hospital/Dispensari/Ambulatori

Visites als pobles i a les famílies

Oficina de desenvolupament de drets humans

Seu d'ONG, Fundacions, Procuraduria missionera

Serveis a nivell diocesà i intercongregacional

Emissora de ràdio/ Canal de televisió