Heading hidden

Zer da Fedeko Heziketa Ibilbidea?

Bere jatorrietatik, Familia Salesianoak, eta hartan Maria Auxiliadoraren (FMA-ren) Alaben Institutuak, belaunaldi gazteetarako bizitzako Ebanjelioa komunikatzeko konpromiso sendoa bereizgarria izan du, eta halako misioan nahasi ditu heziketa-komunitateak zeinekin ebanjelizazio pasio berari atxikiz partekatzen duen heziketa-proiektua.[1]

Printzipio honetatik abiatuz eta Elizaren ama eta heziketa misioan parte izanez, beste bide posible batzuen artean, Hastapenaren Kristaua esparruan, heziketa-prozesuarekiko fedearen proposamena lehenesten du. “Prozesu honetan, ibilbide-pentsamoldea onartzera eta gazteei dauden tokia iristeko era berriak pertsonalizatzera konpromisoa hartzen dugu, zentzuaren eskaria hezteko”  [2].

Fedean Heziketa Ibilbidea (IEF-ean) heziketa-prozesu osoa da, Hastapen Kristauaren logikaren arabera, eta, gizakiaren errealitatea kontuan hartuz, nerabeari eta gazteari gidatzen eta laguntzen die bideko heltze kristaurantz gaurko munduan.

[1] Cf. LOME, 1  - AMBITO PASTORALE GIOVENILE, Rilanciare una pastorale giovanile missionaria, vocazionale e sistematica. Collana PG 2, 2010.

[2] LOME, 79