Heading hidden

//salesianas.org/wp-content/uploads/2018/04/CARTADEIDENTIDADDELMJS.jpg

Salestarren Gazte Mugimendua, Movimiento Juvenil Salesiano delakoa, (MJS) hainbat talderen komunioa da. Talde horiek bat egiten dute eta bat datoz hezkuntza eta ebanjelizazio proposamen berean, Don Boscoren eta Ama Mazzarelloren espiritu eta estiloan oinarrituta.

MJS erreferentziazko hezkuntza-mugimendu pastoraltzat hartzen da[1].

MJS gaztea, hezkuntzakoa eta mundukoa da.

MJS-k komunikazioa sustatu eta eragiten du, gure mugimenduaren alderdi guztiei buruzko esperientziak partekatzeko esparru guztietan: tokikoan, ikuskaritzan, nazionalean, kontinentalean eta munduan.

MJS-ren talde, mugimendu eta elkarteek esplizituki aipatzen dituzte Oinarrizko Ildoak, Estatutuak, Hezkuntza Proiektuak eta abar, ez bakarrik Salestarren Gazte Espiritualtasunaren balioak, baita Mugimendua bera ere, eta balio horiek beste talde batzuekin partekatzeko interesa erakusten dute. Espiritualtasun horren ezaugarriak pixkanaka eta pixkanaka garatzen dira hezkuntza-prozesu zehatzean.

MJS-ren horizontea gazteen mundua da, bere zabaltasun osoan eta adierazpen guztietan: hurbiltzen diren eta parte hartzen duten gazte guztiak, neurri handiagoan edo txikiagoan eta inplikazio eta sakontasun handiagoarekin edo txikiagoarekin beren hezkuntza-ebanjelizatzaile prozesuan. MJS gazte guztien behar eta bizipenetara irekita dago, Mugimenduaren errealitatean bertan eragiten baitute.

MJS-ren “bihotza” animatzaile eta hezitzaileak dira, eta bizitza ematen diote eta tokiko lan bakoitzean sustatzen dute. Haiek dute Espiritualtasuna transmititzeko ardura, eta, horregatik, laguntzaileek arreta eta kontu berezia eskaini behar diete, beren bokazio-aukera aurkitzen eta betetzen laguntzen baitiete.

[1] “SGMri buruz ari gara, erreferentziazko mugimendu gisa, kide izatearen mugimenduarekin kontrajarrita, kide horiek oso lotuta baitaude kide diren elkarte-errealitatearekin, presentzia sarriaren eta taldekide direla identifikatzen duten beste elementu batzuen bidez.
SGM osatzen duten taldeak kide izan daitezke, baina SGM bera erreferentziazko mugimendua da, osatzen duten taldeak balio batzuen inguruan (Salesiar Gazte Espiritualitatea) eta indar-ideia batzuen inguruan (Salestar hezkuntza proiektua eta estiloa) elkartuta sentitzen baitira.
Horrela ulertutako mugimendu batek ez ditu berau osatzen duten taldeak deuseztatzen, indartu eta indartzen baitu".