Heading hidden

Entre os inmensos campos eclesiais de apostolado está o da cultura universitaria, onde a presenza e a acción apostólicas da Igrexa, nun ambiente de tanta influencia na vida social e cultural, han de ser prioritarias. É institucións universitarias pola súa particular importancia na formación de persoas e na elaboración e difusión da cultura.
O Centro de Ensino Superior en Humanidades e Ciencias da Educación Don Bosco, centro adscrito á Universidade Complutense de Madrid, ten como misión a formación de educadores cristiáns, identificados co noso modelo salesiano. Isto supón traballar cunha concepción da persoa que se inspira nos valores do Evanxeo e no Sistema Preventivo. O seu estilo educativo baséase na relación próxima co estudante que se expresa no interese pola súa realidade, o ambiente de familia e a proposta cristiá ofrecida en liberdade e respecto.

CES Don Bosco

CES Don Bosco

Centro de Enseñanza Superior en Humanidades y Ciencias de la Educación Don Bosco (adscrito a la Universidad Complutense de Madrid)
C/ María Auxiliadora, 9. 28040 Madrid
91 450 04 72
http://www.cesdonbosco.com