Heading hidden

Don Bosco e María Mazzarello, co seu Sistema Preventivo, realizan unha achega orixinal á acción educativa entre os mozos a través dun método educativo "que se basea plenamente na razón, na relixión e no amor”. A actualización do Sistema Preventivo destaca catro prospectivas: cultural (razón), evanxelizadora (relixión), social (amar) e comunicativa (amor) como base do método educativo.

Pór en práctica este Sistema Educativo supón, por tanto:

• Desenvolver positivamente as forzas interiores da persoa.
• Crear un ambiente positivo que estimule, sosteña e desenvolva o gusto polo que está ben.
• Estar presentes na vida dos nenos e mozos.
• Proxectar respostas novas e creativas aos retos que expoñen os cambios sociais dos mozos e da contorna das diferentes plataformas educativas.
• Proxectar novos horizontes de acción como resposta ás esixencias dun centro educativo aberto aos proxectos e necesidades da zona.

 

 

A experiencia educativa do Sistema Preventivo, en cada plataforma educativa, é a clave para conseguir facer dos nosos destinatarios "honrados cidadáns e bos cristiáns".

A acción educativa salesiana caracterízase por:

O criterio preventivo polo cal facemos propostas de experiencias positivas de ben; colaboramos cos nenos, nenas, adolescentes e mozas no desenvolvemento daquelas actitudes que lles permitan superar riscos e situacións de perigo; axudámoslles a captar o sentido da súa mocidade e a vivir en plenitude as súas aspiracións, dinamismos e impulsos.

O ambiente educativo que se caracteriza polo protagonismo dos mozos, o espírito de familia, a racionalidade e flexibilidade, o traballo diario, o esforzo concreto, as invitacións á creatividade, o clima de alegría e de festa.

A relación educativa persoal que recoñece a individualidade e a historia persoal de cada mozo e que se traduce en familiaridade cos educadores, educadoras e educandos; capacidade de acollida e de diálogo; confianza e simpatía cara ao mundo dos nenos/as e mozos.

A “Presencia-asistencia" animadora dos educadores que animan as súas iniciativas, ofrecen elementos de maduración persoal, preveñen experiencias negativas e condutas inadecuadas, abren constantemente a unha visión crente da vida.

A oferta respectuosa dunha experiencia de fe que se caracteriza polo encontro con Deus na vida ordinaria, a celebración da fe e dos sacramentos, a devoción a María Auxiliadora, o sentido de Igrexa, a proxección solidaria e misioneira da propia fe.

As propostas de compromiso cristián no cumprimento do deber, na solidariedade e na vida cidadá.

Deste xeito, en continuidade coa experiencia pedagóxica de Don Bosco e María Mazzarello, as diferentes plataformas educativas salesianas convértense en "familia" cando o afecto é correspondido e todos, educadores/as, pais, nais, mozos/as, se senten responsables do ben común.